Adatkezelési tájékoztató

Általános rendelkezések:

Az L-Cont Villamossági Kft az tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés elvei:

A honlapunkon lévő információk megtekintéséhez nem szükséges regisztráció vagy személyes adatok megadása. Vannak azonban olyan funkciók, például hírlevélre való feliratkozás, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására és rögzítésére (név, e-mail cím) szükség van. Az adatok csak addig kerülnek tárolásra, ameddig az adott cél eléréséhez ez szükséges. Az érintett bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni írásban a ker@l-cont.hu e-mail címen.

Az L-Cont Villamossági Kft a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

A honlap meglátogatása során honlapunk hosting szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan az L-Cont Villamossági Kft honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

Honlapunk más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. A www.l-cont .hu website nem felelős az ilyen honlapok adatvédelmi gyakorlatáért vagy azok tartalmáért. Azt ajánljuk, hogy figyelmesen olvassa el minden olyan honlap adatvédelmi politikáját, ahová ellátogat.

A honlap üzemeltetője megtett minden olyan intézkedést, amely a személyes adatok kezelésének és tárolásának védelme érdekében szükséges. Sem az L-Cont Villamossági Kft sem a honlap üzemeltetője azonban semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért. Az Ön internet-böngészője és a mi internet-rendszerünk közti adatáramlás biztonságáról a Secure Socket Layer (SSL) titkosító-rendszer gondoskodik.

Az adatkezelés jogalapja: 

A látogató – fentiek szerinti – önkéntes adatszolgáltatása. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az Ön személyes adatai, úgy, mint név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb. csak azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyikét szolgáltatás foglalása és/vagy hírlevélre való feliratkozás közben. A kezelt adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, beosztás. Az L-Cont Villamossági Kft ebből a célból jogosult tárolni, és azokat direkt-marketing, és promóciós célokra felhasználni.

A jogosult bármikor kérheti, hogy adatait az L-Cont Villamossági Kft a nyilvántartásából törölje, és azokat a továbbiakban sem nyilvántartás, sem marketing, promóciós célra fel nem használhatja.

Amennyiben feliratkozik hírlevelünkre, folyamatosan szeretnénk informálni cégünkkel kapcsolatos hírekről, ajánlatainkról, kínálatunkról. Amennyiben a továbbiakban nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja a ker@l-cont.hu e-mail címre küldött „leiratkozás hírlevélről” tárgyú üres e-maillel.

A honlapon található adatok tájékoztató jellegűek, a változtatások és ár-változások jogát fenntartjuk. Esetleges kép-, szöveghibákért felelősséget nem vállalunk.

A honlapon megjelenített információkat a portál üzemeltetője kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

Az adatkezelésért felelős:

L-Cont Villamossági Kft. (9027 Győr, Budai út 5.)

Irányadó jog:

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak, különösen a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”).

Vegyes rendelkezések:

Az L-Cont Villamossági Kft fenntartja a jelen adatvédelmi tájékoztató megváltoztatásához való jogát, különösen akkor, ha azt jogszabály kötelezővé teszi, vagy a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások köre bővül. Mindez nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására vonatkozó tájékoztatást a honlapján – legalább 15 nappal korábban – közzéteszi. Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik.

A tárhely szolgáltató adatai:

név: Dima.hu Kft.
székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Iroda címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
weblap: www.dima.hu

Jelen tájékoztató 2018. június 1.-én lép hatályba.

L-Cont Villamossági Kft