Magyarországi elektronikai berendezés forgalmazóként a hulladékkezelési kötelezettségünket a 197/2014 (VIII.1.) kormányrendelet 9.§(1)b) és (2)b) pontjai alapján a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően közvetítő szervezetre, az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft-re ruháztuk át. A keletkező elektronikus hulladékot az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. elkülönítetten gyűjti egy visszavételi és begyűjtési rendszer keretében.

Magyarországon évente több, mint 4 millió tonna települési szilárd hulladék – háztartási szemét – keletkezik. Ennek nagy része olyan összetevőkből áll, amelyek szabályosan kezelve nem jelentenek veszélyt sem a környezetre, sem az egészségünkre.

A települési hulladéknak egy része azonban olyan szemét, amely összetétele miatt káros az egészségünkre és ha ellenőrzés nélkül kerül vissza a környezetbe, káros hatással lehet nemcsak ránk, de élővilágunkra is. Ezek a különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladékok.

Világítástechnikai termékek esetében a termékkel együtt használt fénycsövek tartalmazhatnak veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat.

A higany veszélyessége abból ered, hogy a környezeti hőmérsékleten párolog és gőzeinek belélegzése káros az egészségre. A különböző fényporok pedig a környezetbe kijutva bírnak környezetkárosító hatással, ezért vigyázzunk, hogy a különböző fénycsöveket, fényforrásokat ne törjük össze!

Egyes termékek  elemeket is tartalmazhatnak, ezek összetételük szerint többfélék lehetnek, a tejesség igénye nélkül például: cink, szén, mangán, kadmium, higany, nikkel, lítium. Veszélyességük főleg abban az esetben jelentkezik, ha ellenőrizetlen körülmények között a természetbe kerülnek. Ekkor – a külső burkolat megsérülése következtében – az alkotóelemei, főleg a nehézfémek a környezet nedvességével érintkezve kioldódhatnak, szennyezve ezzel a talajt és a talajvizet.

A már működésképtelen elemeket mindig az adott termék használati útmutatójában leírtaknak megfelelően távolítsuk el!

Környezettudatos, helyes eljárás, ha a már működésképtelen fénycsövet, lemerült elemeket sértetlenül az erre kijelölt gyűjtőbe helyezzük!

.